Algemene voorwaarden

Defenities

 1. Ondernemer: Gymanimal, gevestigd te Rotterdam aan de Watermeterpad 81, 3063SM onder KvK nr. /2441278.

 2. Consument: De gene met wie een overeenkomst aangaat/ is aangegaan met de ondernemer. 

 3. Koop op afstand : het kopen van goederen en/of diensten waarbij geen persoonlijk contact plaatsvindt tussen koper en verkoper, in het kader van deze Algemene Voorwaarden: Consument en Ondernemer.

 4. Bedenktijd : de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht

 5. Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand

 

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat: 

 • Het product niet is gebruikt. 
 • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht. 

 

Deze termijn van 14 dagen gaat in op de dag dat de consument de producten heeft ontvangen. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruikt maakt, zal hij het product met alle toebehoren - in de originele staat en verpakking moeten retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies. 

 

 

 Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

 

Prijzen

 

 1. Alle prijzen die de ondernemer  hanteert zijn inclusief btw en exclusief eventuele extra kosten, zoals verzendkosten.

 2. Alle prijzen die de ondernemer hanteert voor zijn producten op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan de ondernemer te allen tijde wijzigen.